Databasstatistik


 Beskrivning   Kvantitet 
Totalt antal individer 41,884  
- varav manliga 21,168 (50.54%)  
- varav kvinnliga 20,565 (49.1%)  
- varav av okänt kön 151 (0.36%)  
- varav levande 4,559  
Antal familjer 10,680  
Antal unika efternamn 4,514  
Totalt antal Foton 0  
Totalt antal Foto-dokument 0  
Totalt antal Gravstenar 0  
Totalt antal Text-dokument 0  
Totalt antal Ljudinspelningar 0  
Totalt antal Video 0  
Totalt antal källor 270  
Medellivslängd1 57 år, 21 dagar  
Tidigaste födelse (Ruth Alberta Seastead(Anderson) 2 Jul 1  

 Största livslängd1   Ålder 
Ruth Alberta Seastead(Anderson) 1,970 år 94 dagar  
Matts Hansson 1,825 år 98 dagar  
Karin* Viktoria Sjöstedt(?) 1,779 år  
August Larsson 1,755 år  
Ida Gillgren Malm(Sjöstrand) 1,752 år  
Olof Persson 1,734 år  
Margareta Wessman 1,663 år  
Petter Torstensson 1,608 år  
Ingrid Torstensdotter 1,606 år  
Peter Torstensson 1,594 år  


1 Åldersberäkningarna baserar sig på individer med registrerade födelse- och dödsdatum. P.g.a att det kan finnas ofullständiga datumfält (t ex enbart "1945" eller "BEF 1860"), är dessa beräkingar inte helt tillförlitliga.